Szukaj firmy


Centrum Psychologiczne dla Dzieci i Młodzieży GEZELIN

Informacje ogólne

Centrum Psychologiczne dla Dzieci i Młodzieży GEZELIN działa przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Inspiracją przy tworzeniu nazwy naszego Centrum była postać świętego Gezelina, patrona szczęśliwego dzieciństwa.

Naszą misją jest umożliwienie drogi do pełnego rozwoju Twojego dziecka poprzez organizację różnorodnych warsztatów edukacyjnych. Podstawowym założeniem Centrum jest praca na mocnych stronach dzieci, wskazanie na ich zdolności i predyspozycje.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

*Zajęcia rozwijające zdolności
-umysłowe (pamięć, uwagę, twórcze myślenie, podejmowanie decyzji),
-emocjonalne (rozpoznawanie i rozumienie uczuć, kontrola emocjonalna, empatia),
-społeczne (nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, inicjowanie rozmowy, dyskutowanie, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, przystosowanie do nowych sytuacji, np. rozpoczęcia edukacji w przedszkolu, zmiany szkoły).

*Zajęcia pomocowe w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne -
Zastosowanie przy rozpoznaniu:
-zaburzeń eksternalizacyjnych (ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze),
-zaburzeń internalizacyjnych (zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne).

*Diagnostykę psychologiczną

Ocenę psychospołecznego funkcjonowania dziecka w środowisku codziennym w oparciu o wywiad psychologiczny i standaryzowane metody diagnostyczne (możliwość dojazdu do placówki).